Fit out na mieru

Spaceplan

  • Konzultácia s klientom
  • Analýza a návrh vhodného riešenia

Projekcia

  • Architektonický plán
  • Projektová dokumentácia
  • Kalkulácia nákladov a výkaz výmer

Manažment a realizácia

  • Realizácia úprav podľa požiadaviek
  • Finálne zariadenie priestoru

Spätná väzba

  • Príprava finančných podkladov a ich vyhodnotenie
  • Spätná väzba od investora