Statika stavieb

Obhliadka stavby

  • Obhliadka nosných aj nenosných konštrukcií
  • Zhodnotenie bezpečnosti stavby

Statický posudok

  • Statická analýza a posúdenie konštrukčného riešenia 
  • Správa z obhliadky stavby s jej popisom a závermi 
  • Návrh sanačných úprav

Statické zásahy a sanácia budov

  • Priznanie všetkých porúch a nedostatkov stavby 
  • Spevňovanie nosných prvkov konštrukcie podľa návrhu 
  • V prípade veľkých zásahov dodanie stavebného povolenia