Príprava

 • Projektová dokumentácia 
 • Stavebné povolenie 
 • Zameranie a vytýčenie stavby
 • Výkopové práce

Realizácia

 • Položenie základovej dosky
 • Zvislé a vodorovné konštrukcie 
 • Strešná konštrukcia a položenie strešnej krytiny
 • Osadenie okien a dverí
 •  Elektroinštalácie a rozvody
 •  Dokončovacie práce podľa vopred dohodnutého rozsahu prác

Finálna fáza

 • Kontrola stavu diela pred odovzdaním 
 • Odovzdanie projektu a celkovej dokumentácie stavby

Spätná väzba

 • Príprava finančných podkladov a ich vyhodnotenie 
 • Spätná väzba od investora