Predprojektová a projektová príprava

 • Analýza projektu
 • Dokumentácie a povolenia 
 • Príprava tendrových podkladov
 • Spracovanie optimálnej tendrovej stratégie pre výber zhotoviteľov
 • Riadenie rozpočtu a hodnotová optimalizácia 
 • Projektový manažment 
 • Inžinierska činnosť

Stavebné práce

 • Stavba
 • Stavebný dozor 
 • Riadenie kvality stavebných prác

Finálna fáza

 • Kontrola stavu diela pred odovzdaním 
 • Zabezpečenie kolaudačného konania
 • Odovzdanie projektu a celkovej projektovej dokumentácie

Spätná väzba

 • Príprava finančných podkladov a ich vyhodnotenie 
 • Spätná väzba od investora